Nikon/Nikkor AIS Prime Set with ND Filters

Mount:
Nikon F
Sony E